Ethernet over Coax


Koaxiální kabel je vhodným přenosovým médiem nejen pro anténní svody, ale i pro datové přenosy.

Historie – počátky datových sítí

V první etapě vývoje počítačových sítí se koaxiální kabel využíval jako společné sdílené médium pro všechny připojené počítače. Data vyslaná z jednoho počítače byla tímto kabelem distribuována ke všem ostatním počítačům. Každý z nich tedy „naslouchal“ celé komunikaci a musel si z ní vybrat jen to, co mu bylo adresováno. Také bylo nutné řešit datové kolize, kdy současně začaly vysílat data dva nebo i více počítačů a ve sdíleném médiu vznikla nepoužitelná směs signálů. Výsledná propustnost sítě tak nemohla dosahovat teoreticky možných hodnot 10 Mbit/s.

Současnost – hvězdicová topologie a kabely UTP

Současné metalické sítě malého rozsahu se odlišují ve dvou znacích: hvězdicová topologie a metalické kabely s kroucenýmy páry. Technologie sdíleného média byla opuštěna, datový provoz mezi kterýmikoliv koncovými zařízeními prochází přes uzly sítě, které jsou vytvořeny tzv. ethernet přepínači. Tato zařízení si „zmapují“ svoji síť a přeposílají data jen určenému příjemci. Po kabelech tedy neputují „zbytečná“ data a nedochází ke kolizím. Rychlost těchto sítí se blíží 100 Mbit/s. Druhou změnou je využití kroucených párů namísto koaxiálního kabelu. Přestože kabely UTP obsahují 8 kroucených párů, jsou zpravidla tenčí a ohebnější než koaxiální kabely. Na druhou stranu se zakončování UTP kabelu konektorem RJ45 neobejde bez speciálních kleští.

Technologie Ethernet-over-coax

Zatímco přínos hvězdicové topologie datové sítě je zřejmý, výhodnost UTP kabelu oproti koaxiálnímu je sporná. Prakticky dosažitelné rychlosti jsou podobné, vyšší šířka pásma koaxiálního kabelu dovoluje univerzálnější využití – nejen pro data, ale i pro klasické připojení televizních a rozhlasových přijímačů. Instalaci UTP kabelu usnadňuje lepší poloměr ohybu, na druhou stranu lze na koaxiál namontovat F-konektor bez zvláštních pomůcek. V současnosti je možné budovat místní datovou síť ve hvězdicové topologii, ale s koaxiálními kabely. EMP-Centauri nabízí pro tento systém jak uzlová zařízení (ethernet přepínače s koaxiálními porty), tak i koncové převodníky koaxiál/UTP. Svou přenosovou rychlostí 100 Mbit/s je EoC technologie EMP-Centauri plnohodnotnou alternativou UTP standardu „Fast ethernet“. Kromě univerzálního datového přenosu (PC, SmartTV, VoIP, IP kamery,…) je umožněn i klasický příjem pozemních a satelitních televizních signálů.

Příklad zapojení: (kabely: červeně coax, modře utp)