Často kladené otázky

Potřebujete odpovědi? Máme je.

MULTIPŘEPÍNAČE

OPTICKÉ PŘENOSOVÉ SYTÉMY

ETHERNET OVER COAX

Quad LNB je možné připojit k multipřepínači pouze za podmínky, že multipřepínač generuje řídicí signály pro Quad LNB. Tato vlastnost je vyznačena na nálepce výrobku.
Zhruba lze říci, že PROFI CLASS multipřepínače se zabudovaným napájecím zdrojem podporují Quad LNB, zatímco výrobky E.LITE CLASS pouze Quattro LNB. Specifikace jednotlivých výrobků jsou k dispozici na těchto stránkách.

Monobloky v zapojení s multipřepínači nefungují. Použijte jednotlivé konvertory.

Jedním z možných řešení je rozdělení signálů ze společného LNB k více multipřepínačům pomocí tzv. rozbočovačů. Tímto způsobem je možné např. zdvojnásobit počet výstupů. V zapojení s rozbočovači se doporučuje používat Quattro LNB.

Uzemnění kovového těla multipřepínače není pro jeho funkci nutné. Je to nicméně způsob ochrany proti nebezpečným přepětím. Především je třeba postupovat podle platných bezpečnostních předpisů. Obvykle to znamená, že se multipřepínač propojí s bodem ochranného pospojování v budově.

Maximální přípustnou délku nelze paušálně stanovit, protože závisí na mnoha okolnostech: síla signálu požadované družice, velikost antény a zisk konvertoru, typ multipřepínače a dalších zařízení vložených do signálové cesty. Výrazný vliv má koaxiální kabel, zejména jeho tloušťka. Při použití kvalitních komponentů se dá očekávat spolehlivá funkce i na 100 m kabelu (rozumí se součet všech kabelových úseků, kterými signál musí projít).

Novou družici lze na účastnické vedení přidat pomocí speciálního DiSEqC přepínače. Výběru tohoto přepínače musí být věnována zvýšená pozornost, protože jeho typ musí odpovídat stávající instalaci. Kontaktujte naši technickou podporu pro doporučení konkrétního výrobku.