Často kladené otázky

/Často kladené otázky

Multipřepínače

Mohu k multipřepínači zapojit konvertor Quad?

 

Quad LNB je možné připojit k multipřepínači pouze za podmínky, že multipřepínač generuje řídicí signály pro Quad LNB. Tato vlastnost je vyznačena na nálepce výrobku.
Zhruba lze říci, že PROFI CLASS multipřepínače se zabudovaným napájecím zdrojem podporují Quad LNB, zatímco výrobky E.LITE CLASS pouze Quattro LNB. Specifikace jednotlivých výrobků jsou k dispozici na těchto stránkách.


Mohu k multipřepínači zapojit Monoblok LNB?

 

Monobloky v zapojení s multipřepínači nefungují. Použijte jednotlivé konvertory.


Počet výstupů multipřepínače není dostatečný. Jak může být navýšen?

 

Jedním z možných řešení je rozdělení signálů ze společného LNB k více multipřepínačům pomocí tzv. rozbočovačů. Tímto způsobem je možné např. zdvojnásobit počet výstupů.
V zapojení s rozbočovači se doporučuje používat Quattro LNB.


Na multipřepínači je uzemňovací kontakt. Měl bych ho zapojit? Jak?

 

Uzemnění kovového těla multipřepínače není pro jeho funkci nutné. Je to nicméně způsob ochrany proti nebezpečným přepětím.
Především je třeba postupovat podle platných bezpečnostních předpisů. Obvykle to znamená, že se multipřepínač propojí s bodem ochranného pospojování v budově.


Jaká je nejvyšší přípustná délka koaxiálního vedení?

 

Maximální přípustnou délku nelze paušálně stanovit, protože závisí na mnoha okolnostech: síla signálu požadované družice, velikost antény a zisk konvertoru, typ multipřepínače a dalších zařízení vložených do signálové cesty. Výrazný vliv má koaxiální kabel, zejména jeho tloušťka. Při použití kvalitních komponentů se dá očekávat spolehlivá funkce i na 100 m kabelu (rozumí se součet všech kabelových úseků, kterými signál musí projít).


Jedna z domácností v bytovém domě požaduje příjem z dalšího satelitu. Dá se takový požadavek realizovat bez výměny stávajícího multipřepínače?

 

Novou družici lze na účastnické vedení přidat pomocí speciálního DiSEqC přepínače. Výběru tohoto přepínače musí být věnována zvýšená pozornost, protože jeho typ musí odpovídat stávající instalaci. Kontaktujte naši technickou podporu pro doporučení konkrétního výrobku.

Optické přenosové systémy

Lze po optickém kabelu současně přenášet současně i data ?

 

Ano, lze … obousměrně… s variantami výrobků FED/FUD

 

Kolik rozbočení lze provést ?

 

32

 

Jaký optický kabel mohu použít ?

 

    • single mode…

 

Je možné použít Quad LNB ?

 

    Ne, pouze Quattro LNB

Ethernet over Coax

Může být vložené další zařízení mezi MS a zásuvku ?

 

Ne..

 

Smí se použít 50 Ohm kabel ?

 

Ne.. jen 75 Ohm !

 

Je nutné zakončení výstupu multipřepínače ?

 

Neni nutné, ale doporučujeme zakončení 75 Ohm s DC izolací

 

Je možné kombinovat EoC zařízení EMP-Centauri s technologiemi jiných výrobců?

 

Ne..