O systému DiSEqC


Systém DiSEqC navržený společností EUTELSAT poskytuje metodu řízení širokého spektra zařízení a příslušenství připojeného k satelitnímu přijímači. Zkratka DiSEqC znamená Digital Satellite Equipment Control.

K vytvoření DiSEqC datových bitů a zpráv a k jejich přenosu kabelem je užita amplitudová modulace 22 kHz (o amplitudě přibližně 0,6 V). V principu je datový bit logická 1 reprezentován burstem 22 kHz tónu dlouhým 0,5 ms následovaným mezerou 1 ms a datový bit logická 0 je reprezentován burstem dlouhým 1 ms následovaným mezerou 0,5 ms.

Datové bity jsou sdruženy do bytů, kde každý byte obsahuje 8 bitů plus jeden paritní bit, a typický řetězec příkaz DiSEqC pak sestává z 3 nebo 4 bytů. První byte je takzvaný Framing byte, druhý je adresní byte, následován vlastním příkazovým byte a, pokud je třeba, ještě následuje datový byte. Konec každého příkazového řetězce je detekován pauzou nosné 22 kHz.

Příkazy DiSEqC mohou koexistovat na témže kabelu společně s již dříve zavedenou signalizací napětím a tónem (13/17 V, 0/22 kHz) a rovněž s příkazem Tone Burst. To znamená, že satelitní přijímač může řídit LNB a současně i DiSEqC periferní zařízení.

Takzvaný Tone Burst příkaz byl navržen jako rozšíření souboru příkazů DiSEqC tak, aby mohl být detekován jednoduchým analogovým obvodem. Povel Tone Burst 0 (nebo A) je definován jako burst 12,5 ms trvalého tónu 22 kHz (nemodulovaný Tone burst), 1(or B) je definován jako přerušovaný 12,5 ms burst a je totožný s osmicí logických 1 data bitů podle specifikace DiSEqC následovanou jedním 0,5 ms burstem tónu 22 kHz.

Existují různé úrovně implementace systému DiSEqC. Pro satelitní příslušenství byla vyvinuta úroveň DiSEqC 2.0, která umožňuje obousměrnou komunikaci mezi satelitním přijímačem a k němu připojeným příslušenstvím.

Příkaz systému DiSEqC 2.0, který je ekvivalentem k přepínací signalizaci napětí/tón a k povelu Tone Burst je příkaz Write N0. Pro tento povel je příkazový byte 38H (v hexadecimálním formátu), a datový byte je FxH, kde x je čtveřice bitů, jejichž hodnota může být od 0000 do 1111. Ve vzestupném pořadí, první bit definuje logickou hodnotu pro Option (bez ekvivalentu v přepínací signalizaci napětí/tón), druhý bit určuje logickou hodnotu pro Position (ekvivalent k příkazu Tone Burst), třetí bit definuje hodnotu pro Polarizaci (ekvivalent k 13/17 V) a poslední čtvrtý bit stanovuje hodnotu pro dolní nebo horní pásmo (ekvivalent k 0/22 kHz). Následující tabulka ukazuje vztah mezi DiSEqC příkazem Write N0 a signalizací pomocí napětí a tónu 22 kHz:

FUNKCE SIGNALIZACE NAPĚTÍ/TÓN DATA PŘÍKAZU WRITE N0
Dolní pásmo 0 kHz 1111 xxx0 b
Horní pásmo 22 kHz 1111 xxx1 b
Vertikální polarizace 13 V 1111 xx0x b
Horizontální polarizace 17 V 1111 xx1x b
Position A Tone Burst „0“ 1111 x0xx b
Position B Tone Burst „1“ 1111 x1xx b
Option A 1111 0xxx b
Option B 1111 1xxx b

Většina přepínačů EMP-Centauri podporuje příkazy úrovně DiSEqC 2.0, ale jsou rovněž kompatibilní se signalizací pomocí napětí a tónu. Nemá-li satelitní příjímač zabudován generátor povelů DiSEqC, může být připojený přepínač řízen napětím 13/17 V a signálem 0/22 kHz, případně příkazem Tone Burst. Je-li k přepínači připojen satelitní přijímač s vestavěným DiSEqC generátorem a přijímač vyšle povel Write N0, je přepínač nadále ovládán povelovým systémem DiSEqC.

Druhý byte DiSEqC příkazu Write N0, takzvaný adresní byte, odpovídá interní adrese přepínače nebo jiného příslušenství zepojeného k satelitnímu přijímači. DiSEqC multipřepínače EMP-Centauri, mají nastavenu vnitřní adresu na 14H, ostatní přepínače pak reagují na příkazy adresované pomocí 15H.