Popis produktu:

3in/1out DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 1 uživatele, doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 2 LNB, s využitím povelu „Position“ (nastavení přijímače A/B).
Výrobek umoźňuje připojení antény pro pozemní příjem do společnému svodu.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. vstupy 950-2150 MHz
Terr. vstup 5-862 MHz
výstup 5-2150 MHz
Řízení DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz „Position“
Průchozí útlum Sat. 4 dB avg
Terr. 3 dB avg
Izolace sat. vstupů 25 dB min
Příkon z přijímače 35 mA (18 V) + LNB
proudová propustnost 400 mA max
Rozměry (d,š,v) 5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Teplotní rozsah -25 ~ +60 °C

 

Příklady zapojení: