Popis produktu:

5in/2out dvojitý DiSEqC 2.0 přepínač pro 2 satelitní pozice a 2 uživatele (anebo 2 tunery), doplněný o slučovač s pozemním pásmem. Je určen k přepínání mezi 2 Twin LNB, s využitím povelu „Position“ (nastavení přijímače A/B).
Výrobek umoźňuje připojení antény pro pozemní příjem k oběma svodům.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. vstupy 950-2300 MHz
Terr. vstup 5-862 MHz
výstup 950-2300 MHz
Řízení DiSEqC 1.0 (2.0) příkaz „Position“
Průchozí útlum Sat. 5 dB avg
Terr. 5 dB avg
Izolace sat. vstupů 25 dB min
Příkon z každého přijímače 30 mA (18 V) + LNB
proudová propustnost 400 mA max
Rozměry (d,š,v) 11.2 x 11.2 x 4.9 cm
Teplotní rozsah -30 ~ +70°C

 

Příklady zapojení: