Popis produktu:

5in/5out+12 kompaktní kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro 12 účastníků.
Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů. Přímá vedení jsou průchozí i pro stejnosměrný proud. Napájení z kteréhokoliv přijímače je přivedeno na průchozí vedení Hor/Low.
Výrobek je nabízen ve 2 variantách s odlišným útlumem na účastnických výstupech, prosím věnujte pozornost správnému typovému označení.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. páteřní vedení 950-2150 MHz
Terr. páteřní vedení 5-862 MHz
účastnické výstupy 5-2150 MHz
Řízení 13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum – účastnické výstupy Sat. / Terr. (MS5/5+12ELP5dB-4) 5 / 24 dB avg
Sat. / Terr. (MS5/5+12ELP10dB-4) 10 / 27 dB avg
Průchozí útlum – páteřní výstupy Sat. 4 dB avg
Terr. 3 dB avg
Izolace sat. vstupů na účastnických výstupech 20 dB min
na páteřních výstupech 25 dB min
Maximální vstupní úroveň* Sat. 90 dBµV avg
Terr. 110 dBµV avg
Maximální úroveň na uživatelském výstupu* Sat. / Terr. (MS5/5+12ELP5dB-4) 85 / 86 dBµV
Sat. / Terr. (MS5/5+12ELP10dB-4) 80 / 83 dBµV
Spotřeba na každý uživatelský výstup 50 mA
Proudová propustnost 500 mA
Rozměry (d,š,v) 18.2 x 15.2 x 4.5 cm
Teplotní rozsah -25 ~ +60 °C

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]

Příklady zapojení: