Popis produktu:

5in/5out+8 kaskádní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro 8 účastníků.
Výrobek je nabízen ve 2 variantách s odlišným útlumem na účastnických výstupech, prosím věnujte pozornost správnému typovému označení.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. páteřní vedení 950-2300 MHz
Terr. páteřní vedení 5-862 MHz
účastnické výstupy 5-2300 MHz
Řízení 13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum – účastnické výstupy Sat. / Terr. (MS5/5+8PCP5dB-3) 5 / 21 dB avg
Sat. / Terr. (MS5/5+8PCP10dB-3) 10 / 24 dB avg
Průchozí útlum – páteřní výstupy Sat. 2 dB avg
Terr. 3 dB avg
Izolace sat. vstupů na účastnických výstupech 25 dB min
na páteřních výstupech 30 dB min
Maximální vstupní úroveň* Sat. / Terr. 90 / 110 dBµV avg
Maximální úroveň na uživatelském výstupu* Sat. / Terr. (MS5/5+8PCP5dB-3) 85 / 89 dBµV avg
Sat. / Terr. (MS5/5+8PCP10dB-3) 80 / 86 dBµV avg
Příkon z každého přijímače 50 mA (18V)
Rozměry (d,š,v) 13.5 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah -30 ~ +70 °C

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]

Příklady zapojení:

Příklad č. 1


Příklad č. 2


Příklad č. 3


Příklad č. 4