Popis produktu:

5in/12out kompaktní multipřepínač pro distribuci pozemních a satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarizace) pro 12 účastníků.
Multipřepínač je napájen z připojených satelitních přijímačů. Napájení z kteréhokoliv přijímače je přivedeno na vstup SAT 2. Volitelný přídavný napájecí zdroj přidává napětí přes zdířku DC2.1 také na vstupy TERR a SAT 3.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. vstupy 950-2150 MHz
Terr. vstup 5-862 MHz
výstupy 5-2150 MHz
Řízení 13/18 V + 0/22 kHz
Průchozí útlum Sat. 5 dB avg
Terr. 19 dB avg
Izolace sat. vstupů 20 dB min
Maximální vstupní úroveň* Sat. 90 dBµV avg
Terr. 110 dBµV avg
Maximální výstupní úroveň* Sat. 85 dBµV
Terr. 91 dBµV
Spotřeba na každý uživatelský výstup 50 mA
Proudová propustnost 500 mA max
Rozměry (d,š,v) 18.2 x 15.2 x 4.5 cm
Teplotní rozsah -25 ~ +60 °C

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]

Příklady zapojení:

Příklad č. 1


Příklad č. 2