Popis produktu:

4in/4out kaskádní zesilovač s vysokou výstupní úrovní pro distribuci satelitních signálů z 1 satelitní pozice (4 polarity).
Satelitní cesty vstup-výstup jsou DC průchozí a napájí příslušné satelitní zesilovače (zdroj 12 až 18 V DC je satelitní vstup připojeného multipřepínače nebo napájecí výhybky). Pokud není na satelitním vstupu ani výstupu přítomné DC napětí nebo kontrolní signály LNB, zesilovač může být napájen 9-20 V DC z externího napájecího zdroje (doporučený napájecí zdroj PA12) přes napájecí konektor DC2.1. Toto DC napětí se pak objeví na každém satelitním vstupu a výstupu a může být použito pro napájení jiné jednotky v kaskádě nebo LNB.
Zesilovač lze využít buď samostatně v čistě satelitním rozvodu (bez pozemních signálů) anebo jako nadstavbový modul k základnímu zesilovači A5/5PUC-3.

Dokumenty ke stažení:
Get the pricelist

Description

Technické specifikace:

Parametr Podmínka Hodnota
Kmitočtový rozsah Sat. 950-2300 MHz
Průchozí zisk 13 dB avg
Izolace páteřních vedení 25 dB avg
Maximální vstupní úroveň* 100 dBµV avg
Maximální výstupní úroveň* 113 dBµV avg
Příkon z koaxiálních kabelů nebo vstupu DC 4 x 70 mA (12 V)
Rozměry (d,š,v) 12.7 x 10.4 x 4.1 cm
Teplotní rozsah -30 ~ +70 °C

*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]

Příklady zapojení:

Příklad č. 1


Příklad č. 2


Příklad č. 3


Příklad č. 4